ho sento deixo de jugar cada dia el mateix problema
paraules que la maquina no accepta i despres son vorrectes

Respon